New Zealand Greenstone - Pounamu

New Zealand's Jade

 

 

Greenstone, pounamu, koru, pikorua, toki, nz

Greenstone, pounamu, toki
greenstone, pounamu, pikorua